Pevnost Terezín

Pevnost Terezín sloužila jako trestnice pro vojenské a politické vězně už v 19. století. Malá pevnost Terezín fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Pevnost Terezín, Malá Pevnost Terezín, Národní Hřbitov, Muzeum Ghetta.
Pevnost Terezín
Pevnost Terezín

Webová stránka:
www.pamatnik-terezin.cz

Region:
Ústecký kraj

Adresa:
Terezín 411 55
Principova alej 304

GPS souřadnice:
50.513883N
14.165198E

Malá pevnost Terezín:
Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 8:00 – 16:30
Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 8:00 – 18:00

Muzeum ghetta a bývalá Magdeburská kasárna:
Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 9:00 – 17:30
Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 9:00 – 18:00

Krematorium na Židovském hřbitově:
v sobotu zavřeno
Zimní čas – 1.11. – 31.3.: neděle – pátek 10:00 – 16:00
Letní čas – 1.4. – 31.10.: neděle – pátek 10:00 – 18:00

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice:
Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 9:00 – 17:00
Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 9:00 – 18:00

Modlitebna z doby ghetta:
Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 9:00 – 17:30
Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 9:00 – 18:00

Pevnost Terezín Vám nabídne velmi silný zážitek.

Pevnost Terezín hroby
Pevnost Terezín

Malá pevnost Terezín fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Malá pevnost Terezín sloužila jako trestnice pro vojenské a politické vězně už v 19. století.

Nacisté v červnu roku 1940 zde zřídili policejní věznici. Za pět let prošlo branami Malé pevnosti na 32 000 mužů a žen. Od roku 1943 zde byly prováděny popravy na základě „Sonderbehandlung“ – bez soudního řízení.

Expozice podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce. Zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů. V Malé pevnosti se konají krátkodobé výstavy a ve zdejším kině je možné zhlédnout dokumentární filmy.

V Terezíně zemřelo na 35000 vězňů. Mrtví byli nejprve pohřbíváni v prostoru Bohušovické kotliny, kde postupně vznikl Židovský hřbitov. Národní hřbitov před Malou pevností byl zřízen uměle až po válce. Celkem je zde pohřbeno asi 10000 lidí. Národní hřbitov byl zřízen roku 1945.

V průběhu let přibýval na hřbitově další nalezený popel lidských obětí. V roku 1944 totiž nacisté nařídili zlikvidování uren, uchovávaných dosud v Kolumbáriu. Většina popela byla rozprášena do Ohře v místech, kde se dnes nachází stylizovaná kamenná urna. Zbytek byl odvezen do Litoměřic a zakopán v blízkosti zmíněné továrny.

Terezín
Národní Hřbitov
Muzeum Ghetta
Pevnost Terezín
Malá Pevnost Terezín

Pevnost Terezín, Malá Pevnost Terezín, Národní Hřbitov, Muzeum Ghetta

Konec Nudy

Tipy kam do muzeaValašské muzeum v příroděMuzeum v Přírodě ZubrniceHanácké Muzeum v PříroděMuzeum v Přírodě Vysočina.

Konec Nudy

Jsem tady pro Vás …